• About us

    • humanistic school
    • enhanced language learning (English, French)
    • bilingual (Czech - English) school, suitable for foreign pupils
    • heterogenous classes, students of different grades taught together (grade 1-3, grade 4-6, grade 7-9)
    • outdoor education
    • project teaching
    • innovative teaching methods
    • well qualified teachers
    • international collaboration - international volunteers, cooperation with international schools
    • native speakers
    • co-teaching
    • local collaboration with the Association of Small Innovative Schools
    • international collaboration with the Jenaplan Association of the Netherlands
    • partner schools - Czech rep. - Townshend International School; France - College Joffre; Holland - Metameer

     


     

    • humanistická škola
    • rozšířená výuka jazyků ( anglický a francouzský)
    • škola je plně bilingvní (česko-anglická) a proto vhodná i pro zahraniční žáky. 
    • věkově smíšené třídy (1.-3. roč, 4.-6. roč., 7.-9. roč.)
    • výuka venku
    • projektové vyučování
    • inovativní vzdělávací metody
    • kvalifikovaný pedagogický sbor
    • zahraniční spolupráce - zahraniční dobrovolníci, spolupráce s mezinárodními školami
    • rodilí mluvčí ve výuce
    • tandemová výuka
    • spolupráce s Asociací malých inovativních škol (MIŠ)
    • spolupráce s Asociací Jenských škol v Holandsku
    • partnerské školy -  Czech rep. - Townshend International School; France - College Joffre; Holland - Metameer
  • Our Partners

   • Asociace malých inovativních škol
   • Townshend International School
   • {#1508} 3
   • Britské centrum JU
     • Cambridge English Exams

     • Tímto bychom chtěli poděkovat všem žákům, kteří se minulý školní rok zúčastnili cambridgeských zkoušek. Bylo jich 23 a dosáhli následující jazykové úrovně:

       

      preA1 - 8 žáků (2. - 4. ročník)

      A1 - 7 žáků (5. ročník)

      A2 - 6 žáků (6.-7. ročník)

      B1/B2 - 1 žákyně (8. ročník)

      B2 - 1 žákyně (7. ročník)

       

      Děkujeme také všem kolegům, kteří se na přípravě podíleli. Díky Vám všem získala škola ocenění British Council - Advantage Standard Member. 

       

      Přejeme Vám všem mnoho dalších úspěchů!

     • Školní slavnost 13.10.2023

     • Slavnost je jedním ze čtyř pilířů jenské školy (rozhovor, hra, práce, slavnost). Jenská škola znamená učit se žít společně, proto společná setkání jsou jednou z hlavních esencí jenské pedagogiky. Slavnost může být oslavou žákovských úspěchů, mimořádných událostí nebo jen prostým setkáním.

      Odehrává se každý týden v malém formátu uvnitř školního kolektivu - oslava narozenin, prezentace, reflexe nad školními úspěchy a jiné příležitosti. Jednou za šest týdnů na konci tematického bloku je velká veřejná slavnost, kde máte možnost seznámit se s atmosférou školy, učiteli, rodiči a s žáky, kteří slavnost připravují a organizují.

      Těšíme se na Vaši návštěvu! 

    • ERASMUS+
     • ERASMUS+

     • Programme: Erasmus+

      Key Action: Vzdělávací mobilita jednotlivců

      Action Type: Krátkodobé projekty pro mobilitu studujících a zaměstnanců ve školním vzdělávání

     • Erasmus+ Holandsko

     • Dvoutýdenní pobyt v jenské bilingvní škole Metameer

      Díky podpoře z projektu Erasmus+ mohou žáci naší školy vycestovat do zahraničí a strávit nějaký čas studiem na tamních školách. Jedna z návštěv, kterou realizujeme ve školním 2022/2023 je pobyt v Holandsku na bilingvní jenské škole Metameer. 

       

      Metameer je střední škola pro žáky od 12 let, která vyučuje podle jenského plánu. Jenský plán má na škole mnohaletou tradici a Metameer patří mezi ty nejlepší jenské střední školy.

      Těšíme se na nové partnerství a nová přátelství.

       

      https://www.metameer.nl/jenaplan-boxmeer/

       

       

    • Základní principy
     • Základní principy

     • Všechny jenské školy vychází z 20 principů, které jsou rozdělené do tří skupin: lidé, společnost a škola.
       
    • 100 let Jenského plánu
     • 100 let Jenského plánu

     • Tento školní rok slavíme 100 let od vzniku Jenského plánu, nadčasové pedagogické koncepce, kde se děti učí žít spolu.
     • Animovaný film NicW soutěží!

     • Máme velkou radost, že animovaný film NicW z dílny žáků prvního trojročí žije dál stejně jako odkaz Sira Nicolase Wintona. Film byl přijat do soutěže filmů Pražský filmový kufr! 

      Držíme palce našim mladým filmařům!

      Skvělá práce!

       

      Všechny soutěžící snímky najdete v odkaze níže.

     • Informativní schůzka pro rodiče

     • čtvrtek 3.2.2022,  16:00

      Zaujala Vás naše škola? Uvažujete o zápisu nebo přestupu Vašeho dítěte do ZŠ Edubbaa tento nebo příští školní rok? Přijďte se k nám podívat a dozvědět se více.

       

      • prohlídka školy

      • principy Jenské pedagogiky

      • rozhovor s třídními učiteli

      • registrace na: info@edubbaa.cz

      Těšíme se na Vás na adrese Řepice 188, Strakonice.

     • Testování od 3.1.2022

     • Základní informace o změnách testování účinných od 3.1.2022

      • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
      • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
      • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
       • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

      Více informací naleznete na portále MŠMT edu.cz

     • Vánoční prázdniny a ředitelské volno 2021

     • Vánoční prázdniny začínají 23. 12. 2021 a končí v neděli 2. 1. 2021.

      Vánočním prázdninám předchází tři dny ředitelského vola v termínu 20. - 22. 12. 2021. Ve dnech ředitelského volna není v provozu školní družina.

     • Screeningové testování

     • Dle aktuálního nařízení bude ve školách probíhat plošné testování žáků základních škol v termínech 15., 22. a 29. listopadu 2021.

      Průběh testování:

      • V pondělí od 7:00 do 7:45 ve školní jídelně
      • Do provedení testu prosíme žáky, aby měli nasazenu ochranu úst a nosu (roušky), roušku si nasadí také při čekání na výsledek testu (20 min.).
      • Testování probíhá samotestem žáka, pedagogický pracovník žáky instruuje a dohlíží na průběh testování. U nejmenších (1.-3.ročník) je možná asistence zákonného zástupce.
      • V případě všech negativních testů ve třídě žáci pokračují normálně ve výuce dle dnes platných opatření.
      • V případě pozitivního výsledku testu se žák izoluje od třídy a kontaktují se zákonní zástupci, kteří si své dítě vyzvednou. Ze školy obdrží potvrzení o pozitivním antigenním testu a objednají své dítě na potvrzující PCR test.

      Výjimky:

       

      • Nemusí se testovat žáci, kteří se prokáží platným potvrzením o negativním testu v oficiálním odběrném místě (AG ne starší 24 hodin, PCR ne starší 72 hodin). 
      • Nemusí se testovat žáci po ukončeném očkování (14 dní od druhé dávky) nebo žáci ve lhůtě 180 dní od prodělaného covidu - tuto skutečnost je třeba doložit potvrzením.
      • Žák se může ve škole testovat také svým doneseným antigenním testem, který bude mít platné datum spotřeby a bude evidován v seznamu schválených testů MZ.
      • Pokud v den testování bude žák chybět, testuje se první den návratu do školy - žáci se budou hlásit hned po příchodu v kanceláři.
      • Pokud se žák odmítne testovat, nosí po celou dobu pobytu ve škole a při výuce ochranu nosu a úst (roušku) - toto opatření platí po dobu plošného testování ve školách (nyní minimálně do 3.12.). Pokud se k tomuto kroku rozhodnete, prosíme informujte školu písemně.

      Děkujeme za spolupráci.

       

     • Sesbíraná data z vesmíru už jsou v Řepici!

     • 18. dubna 2021 ve večerných hodinách koordinovaného světového času UTC 21:07:10.152553 byl na Mezinárodní vesmírné stanici ISS ve výšce 408 km nad státem Oregon spuštěn systém včasného varování s názvem First Alert Kit z dílny AstroPi týmu Edubbaa. Projekt je součásti mise Astro Pi Space Lab ve spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou ESA. Jsme hrdí na výsledky svých žáků!

      Harmonogram letu:

      2021-04-18 21:07:10.152553 - start systemu, Oregon, Spojené staty, Severní Amerika

      2021-04-18 21:13:40.058803 - přelet nad městem Huston, Texas, Spojené staty

      2021-04-18 21:13:45.992945 - vstup nad Mexický záliv

      2021-04-18 21:18:52.012968 - přelet Karibiku, směr jiho-východ

      2021-04-18 21:20:35.023991 - přelet Panamou, vstup nad Kulumbii, Jižní amerika

      2021-04-18 21:33:17.957743 - opuštění pevniny nad Brazílií a vstup nad Atlantický oceán

      2021-04-18 21:42:29.114628 - přelet v blízkosti Jižního pólu a směr Indický oceán

      2021-04-18 22:10:56.012894 - vstup nad území Sumatry, branou do západní Asie

      2021-04-18 22:17:33.070101 - přelet nad Hong-Kongem, Jižní Koreou a Japonským mořem severovýchodně do Pacifiku

      2021-04-18 22:25:24.078791 - dokončení jednoho oběhu Země v trvání přibližně 90 minut

      2021-04-19 00:02:09.978517 - po dalších približne 90 minutách, ukončení aplikace a zastavení systému včasného varování

       

       

       

       

     • Zkoušky Starters a Movers

     • 20.5. 2021 dalších jedenáct dětí složilo cambridgeské zkoušky z anglického jazyka. Devět z nich dokonce zkoušku Movers na úrovni A1. Příští rok Flyers na úrovni A2 a do deváté třídy mají všichni maturitu z angličtiny na úrovni B1.

       

      20.5.2021 another eleven kids have passed their cambridge English exams. Nine of them have achieved even higher level A1, Movers. Next year Flyers A2 and by the end of grade nine, we will all pass the final exam at B1 level. 

     • Edubbaa in space!

     • S radostí oznamujeme, že náš školní tým postoupil do dalšího kola a jejich program poletí na mezinárodní stanici ISS, kde bude sbírat data k další analýze! Skvělá práce!

       

      We are delighted to tell you that Edubbaa's Mission Space Lab experiment has achieved FLIGHT STATUS! Congratulations.

      Our experiment, along with the 213 others that have been selected, will start running on the ISS in April 2021.

       

     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ EDUBBAA

     •  

      ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ EDUBBAA

       

      • Zápis do 1. ročníku na školní rok 2021/2022 bude probíhat 6.4.2021 od 9:00 do 14:00.

        

       V souladu se strategickým záměrem školy přijímáme do prvního ročníku vždy 8 dětí k prezenčnímu studiu. V případě převisu zájmu rozhodujeme dle následujících kritérií (jsou přijímány přednostně děti splňující dané kritérium):

       1. Posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů, tzn. že přednostně jsou přijímány děti, které mají na škole studujícího sourozence.

       V případě, že po uplatnění kritéria č.1 je stále volná kapacita, je uplatněno kritérium č. 2.

       2. Soulad se vzdělávací koncepcí školy, tzn. že zákonní zástupci znají a sdílejí pedagogický přístup školy.

       • rodiče absolvovali pohovor s vedením školy (prezenčně nebo online)

       • rodiče navštívili školu s dítětem a vědí jak se v ní didakticky pracuje (při platných protiepidemických nařízeních není podmínkou, návštěva školy proběhne jakmile to situace dovolí)  

      Rodiče mohou podat elektronickou přihlášku na stránkých školy nebo doručit přihlášku včetně příloh jedním z následujích způsobů: e-mail, datová schránka, poštou na adresu školy.

       Je-li více zájemců než volných míst i po uplatnění obou kritérií bude rozhodovat los. Losování je veřejné.

      Samotný zápis proběhne online formou přes videorozhovor s rodiči a přijímaným žákem/žákyní.

       

  • Přihlášení

  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje