• About us

    • humanistic school
    • enhanced language learning (English, French)
    • bilingual (Czech - English) school, suitable for foreign pupils
    • heterogenous classes, students of different grades taught together (grade 1-3, grade 4-6, grade 7-9)
    • outdoor education
    • project teaching
    • innovative teaching methods
    • well qualified teachers
    • international collaboration - international volunteers, cooperation with international schools
    • native speakers
    • co-teaching
    • local collaboration with the Association of Small Innovative Schools
    • international collaboration with the Jenaplan Association of the Netherlands
    • partner school - Townshend International School

     


     

    • humanistická škola
    • rozšířená výuka jazyků ( anglický a francouzský)
    • škola je plně bilingvní (česko-anglická) a proto vhodná i pro zahraniční žáky. 
    • věkově smíšené třídy (1.-3. roč, 4.-6. roč., 7.-9. roč.)
    • výuka venku
    • projektové vyučování
    • inovativní vzdělávací metody
    • kvalifikovaný pedagogický sbor
    • zahraniční spolupráce - zahraniční dobrovolníci, spolupráce s mezinárodními školami
    • rodilí mluvčí ve výuce
    • tandemová výuka
    • spolupráce s Asociací malých inovativních škol (MIŠ)
    • spolupráce s Asociací Jenských škol v Holandsku
    • partnerská škola - Townshend International School
  • Our Partners

   • Asociace malých inovativních škol
   • Townshend International School
   • {#1508} 3
   • Britské centrum JU
     • Sesbíraná data z vesmíru už jsou v Řepici!

     • 18. dubna 2021 ve večerných hodinách koordinovaného světového času UTC 21:07:10.152553 byl na Mezinárodní vesmírné stanici ISS ve výšce 408 km nad státem Oregon spuštěn systém včasného varování s názvem First Alert Kit z dílny AstroPi týmu Edubbaa. Projekt je součásti mise Astro Pi Space Lab ve spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou ESA. Jsme hrdí na výsledky svých žáků!

      Harmonogram letu:

      2021-04-18 21:07:10.152553 - start systemu, Oregon, Spojené staty, Severní Amerika

      2021-04-18 21:13:40.058803 - přelet nad městem Huston, Texas, Spojené staty

      2021-04-18 21:13:45.992945 - vstup nad Mexický záliv

      2021-04-18 21:18:52.012968 - přelet Karibiku, směr jiho-východ

      2021-04-18 21:20:35.023991 - přelet Panamou, vstup nad Kulumbii, Jižní amerika

      2021-04-18 21:33:17.957743 - opuštění pevniny nad Brazílií a vstup nad Atlantický oceán

      2021-04-18 21:42:29.114628 - přelet v blízkosti Jižního pólu a směr Indický oceán

      2021-04-18 22:10:56.012894 - vstup nad území Sumatry, branou do západní Asie

      2021-04-18 22:17:33.070101 - přelet nad Hong-Kongem, Jižní Koreou a Japonským mořem severovýchodně do Pacifiku

      2021-04-18 22:25:24.078791 - dokončení jednoho oběhu Země v trvání přibližně 90 minut

      2021-04-19 00:02:09.978517 - po dalších približne 90 minutách, ukončení aplikace a zastavení systému včasného varování

       

       

       

       

     • Zkoušky Starters a Movers

     • 20.5. 2021 dalších jedenáct dětí složilo cambridgeské zkoušky z anglického jazyka. Devět z nich dokonce zkoušku Movers na úrovni A1. Příští rok Flyers na úrovni A2 a do deváté třídy mají všichni maturitu z angličtiny na úrovni B1.

       

      20.5.2021 another eleven kids have passed their cambridge English exams. Nine of them have achieved even higher level A1, Movers. Next year Flyers A2 and by the end of grade nine, we will all pass the final exam at B1 level. 

     • Edubbaa in space!

     • S radostí oznamujeme, že náš školní tým postoupil do dalšího kola a jejich program poletí na mezinárodní stanici ISS, kde bude sbírat data k další analýze! Skvělá práce!

       

      We are delighted to tell you that Edubbaa's Mission Space Lab experiment has achieved FLIGHT STATUS! Congratulations.

      Our experiment, along with the 213 others that have been selected, will start running on the ISS in April 2021.

       

     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ EDUBBAA

     •  

      ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ EDUBBAA

       

      • Zápis do 1. ročníku na školní rok 2021/2022 bude probíhat 6.4.2021 od 9:00 do 14:00.

        

       V souladu se strategickým záměrem školy přijímáme do prvního ročníku vždy 8 dětí k prezenčnímu studiu. V případě převisu zájmu rozhodujeme dle následujících kritérií (jsou přijímány přednostně děti splňující dané kritérium):

       1. Posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů, tzn. že přednostně jsou přijímány děti, které mají na škole studujícího sourozence.

       V případě, že po uplatnění kritéria č.1 je stále volná kapacita, je uplatněno kritérium č. 2.

       2. Soulad se vzdělávací koncepcí školy, tzn. že zákonní zástupci znají a sdílejí pedagogický přístup školy.

       • rodiče absolvovali pohovor s vedením školy (prezenčně nebo online)

       • rodiče navštívili školu s dítětem a vědí jak se v ní didakticky pracuje (při platných protiepidemických nařízeních není podmínkou, návštěva školy proběhne jakmile to situace dovolí)  

      Rodiče mohou podat elektronickou přihlášku na stránkých školy nebo doručit přihlášku včetně příloh jedním z následujích způsobů: e-mail, datová schránka, poštou na adresu školy.

       Je-li více zájemců než volných míst i po uplatnění obou kritérií bude rozhodovat los. Losování je veřejné.

      Samotný zápis proběhne online formou přes videorozhovor s rodiči a přijímaným žákem/žákyní.

       

     • PŘESTUP NA ZŠ EDUBBAA

     •  

      Do druhého pololetí přijímáme žáky přestupem do všech ročníků prvního stupně. Vzhledem k tomu, že jsme malotřídní škola, vzdělávají se všichni žáci prezenčně i při současné epidemické situaci. Při dodržení všech hygienických pravidel.

      Druhé pololetí je zaměřené na přírodní vědy, výuku v terénu a cizí jazyky. Anglický jazyk vyučujeme ve všech předmětech a ve spolupráci s rodilým mluvčím. Žáky 3. až 5. ročníku připravujeme na Cambridgeskou zkoušku YLE STARTERS a MOVERS, která se koná na konci školního roku.

       Pro přestup je nutné:

      • absolvovat pohovor o koncepci vzdělávání mezi rodiči a vedením školy
      • zažít si výuku ve škole na několik dní ( při současných protiepidemických nařízeních bohužel není možné)

      • zhodnotit zkušební pobyt ve škole a vyhodnotit, zda je způsob vzdělávání v danou chvíli pro všechny aktéry žádoucí

       V případě zájmu kontaktujte vedení školy.

       

     • ASTRO PI MISSION SPACE LAB

     • Naši studenti se úspěšně zapojili do mezinárodního projektu Astro PI Mission Space Lab, který pořádá ESA, Evropská vesmírná agentura. Se svým projektem postoupili do druhého kola! Blahopřejeme! Skvělá práce!

      Ve třetím kole bude projekt vyslán přímo na vesmírnou stanici ISS a tam bude spuštěn.

      Držíme palce! Máte na to!

       

      Our students successfully took part in an international project Astro Pi Mission Space Lab, organized by The European Space Agency. With their project, the students made it to Phase 2! Congratulations! Well done!

      In Phase 3 the project will be deployed to the ISS  (International Space Station) to be tested there.

      Fingers crossed! You can do it!

   • Přihlášení

   • Fotogalerie

     zatím žádné údaje